ZPĚT Bohemia Patent

Ochrana vynálezů a designu
ZPĚT na Hlavní stránku

  Nejlepší investicí je vždy dobrý nápad. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví zejména, nabývá v nových ekonomických podmínkách velké důležitosti a zaujímá, resp. by měla zaujímat, dnes zcela jiné postavení , než na jaké jsme byli zvyklí v minulosti. Jak ve výzkumné, tak ve výrobní sféře vzniká mnoho technických řešení, která si svou jedinečností zasluhují být chráněna takovým způsobem, aby posilovala postavení svého majitele na trhu. Chráněná řešení se tak stávají zbožím a majitel získává výlučné právo s tímto zbožím nakládat. Bez jeho souhlasu je nesmí nikdo další na území, kde je taková ochrana platná, využívat.

Rozeznáváme tři základní instituty průmyslově právní ochrany:
  • vynález - technické řešení, chranitelné užitným vzorem nebo patentem
  • design výrobku chranitelný průmyslovým vzorem


PAT Patenty

UV Užitné vzory

TM Průmyslové vzory

UV Vzory Společenství

TM Topografie polovodičového výrobku

TM Podniková průmyslová práva


Klikněte Přihláška PAT, UV, PVZ
     ON-LINE formulář, FAX, Telefony[ HLAVNÍ STRÁNKA ]