ZPĚT Bohemia Patent

Vítáme Vás ve virtuální patentové kanceláři,
která je připravena poskytnout kompletní služby
pro zajištění ochrany Vašeho duševního vlastnictví.
ZPĚT na Úvodní stránku

 

     Na těchto stránkách naleznete informace o tom, co to je duševní vlastnictví, jak je možné jej chránit proti zcizení a zneužití a jak využít duševní vlastnictví ve prospěch svůj a své společnosti.

     Naleznete zde i možnost on-line zadání rešerše z oblasti ochranných známek a patentů, tzn. že zadáním rešeršního dotazu získáte informace o přihlášených a registrovaných ochranných známkách, vzorech a patentech, o známkové či patentové aktivitě svého obchodního partnera či někoho jiného, dostanete odpověď na otázku, zda Vámi užívané označení (firemní logo) je či není schopno být ochrannou známkou atd., a to nejen na území ČR, ale kdekoliv na světě.

     Co všechno Vám poskytne naše nejen virtuální kancelář v zájmu uplatnění a prosazení Vašich práv a zájmů v konkurenčním prostředí naleznete zde - v čem pomůže BP. QUICK SEARCH
rešerše ochranných známek, online registrace
TM
 Práva na označení
národní ochranné známky CZ, mezinárodní ochranné známky MZN, ochranné známky Společenství CTM
PAT  Ochrana vynálezu a designu
patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, průmyslové vzory Společenství
RESERSE  Rešerše
rešeršní služby, on-line zadání
SLEDOVANI  Obnovy ochranných známek
prodloužení platnosti ochranných známek
SLEDOVANI  Sledování ochranných známek
ochrana proti neoprávněnému užívání ochranné známky
INFO  Informační servis

 

BOHEMIA PATENT
Patentová a známková kancelář

Vodičkova 791/41, palác LIGNA - 5. patro
110 00 PRAHA 1
Ing. Jana Vandělíková
patentový zástupce

   e-mail: vandelikova@patent.cz

Mirka Burešová

   e-mail: buresova@patent.cz

Telefon:

   Tel.: 224 813 508
   Fax.: 224 816 368

Centrální email:

   e-mail: bohemia@patent.cz


 
Virtuální patentovou kancelář Bohemia Patent provozuje ing. Jana Vandělíková, patentový zástupce
 
  Copyright © 1998 Ing. Jana Vandělíková
Všechna práva vyhrazena.
Created by: ÚVT s.r.o.