ZPĚT Bohemia Patent

TM SEARCH - BLESK

Objednávka známkové rešerše
na území České republiky
ZPĚT na Hlavní stránku
  BLESK TM SEARCH je rychlá a jednoduchá známková rešerše na vyhledání pouze shodných přihlášených i registrovaných ochranných známek účinných na území České republiky (národní i mezinárodní). Při tomto typu rešerše nebudou vyhledávána označení zaměnitelně podobná, ale pouze označení shodná. (Zaměnitelná označení jsou vyhledávána pouze u typu rešerší KOMPLET nebo STANDARD.) Tento typ rešerše BLESK neobsahuje ani právní názor, který by se zabýval zápisnou způsobilostí zkoumaného označení nebo posouzením případného porušování práv třetích osob nebo právního stavu dokumentů. (Právní názor obsahuje pouze rešerše KOMPLET).

Aby výsledek rešerše vystihl nejlépe Vaše potřeby, je nutné věnovat pozornost informacím zadávaným do formuláře. Neúplné, nepřesné nebo chybějící vstupní informace mohou mít za následek zdržení či neúplnou rešerši.

Pokud předmětem rešerše má být označení kombinované (slovo + obrázek, slovní prvek v grafické úpravě) nebo pouze obrazové, zašlete prosím vyobrazení faxem nebo poštou.

Můžete si zvolit, zda svoji objednávku chcete poslat prostřednictvím ON LINE formuláře nebo prostřednictvím FAXU. Samozřejmě, že pokud Vám to bude vyhovovat, můžete svojí objednávku poslat i poštou, případně sjednat osobní schůzku.ON-LINE ON-LINE objednávka
FAX Formulář pro objednání faxem, poštou...
(formulář si vytiskněte, vyplňte a zašlete)
  • Soubor ve formátu MS WORD (20kB) - KLIKNĚTE

  • Vyplňte připravenou ON-LINE objednávku a místo odeslání jí vytiskněte z vašeho prohlížeče volbou Tisk (Print) v menu Soubor (File).[ ZPĚT ] [ CENÍK ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]